top of page

Gréta Kušnírová

Designer

About me

V súčasnosti som študentkou ateliéru Keramiky a porcelánu u Maxima Velčovského a Milana Pekaře na pražskej Umprumke. K designu a voľnému umeniu pristupujem hravo, snažím sa narušiť isté zaužívané predstavy o predmetoch, ktoré nás obklopujú. Rada ich zbavujem sterilnosti, prísnosti a fádnosti skrze nedokonalé povrchy, pestré farby a veselé formy. Baví ma výstrednosť, ktorá udáva charakter mojej tvorby.

At the moment I study in the Studio of Ceramics and Porcelain at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, led by Maxim Velčovský and Milan Pekař. My approach to design and art is playful,  trying to disrupt certain commonly established representations of objects that surround us. By applying imperfect surfaces, bright colours, and joyful shapes, I try to get them rid of purity, severity and dullness. What brings me joy is eccentricity, that mostly represents my work.

 

2017-2018 UJEP, Fakulta umění a designu - Design keramiky a porcelánu

*2019 UMPRUM, Ateliér keramiky a porcelánu

2020 Designblok - výstava s ateliérom keramiky a porcelánu UMPRUM

2021 Czech Design Week - výstava vlastnej kolekcie POCHMURNY

2021 18. ročník NCD21 - Produktový dizajn výstava kolekcie POCHMURNY 

Ocenenia

Cena festivalu Czech Design Award 2021
bottom of page