top of page

COLORFLUX OBJECTS

Objekty COLORFLUX vznikli predovšetkým z mojej lásky k farbám. Farba je pre mňa kľúčový vyjadrovací prostriedok - v umení i v každodennom živote. Farba je emócia. Vo svojej práci vystihujem radosť skrze pestrofarebné nuansy. Mojím cieľom je zhmotniť pocit neuchopiteľnej eufórie pomocou nepravidelne tvarovaných objektov. Na vyeuxtrudované tvary nanášam niekoľko vrstiev stekajúcich glazúr, ktoré plnia nielen svoju primárnu funkciu farby, ale zároveň tvarujú povrch.
Farebnými kombináciami a rozpohybovanými tvarmi sa objekty navzájom dopĺňajú, no môžu byť aj solitérmi. 

My COLORFLUX objects arose out of my love of colors. Color is essential means of expression for me - in art and in everyday life. Color is an emotion. In my work, I capture joy through colorful nuances. My aim is to materialize the feeling of elusive euphoria through irregularly shaped objects. I apply several layers of flowing glazes to the extruded shapes, which not only fulfill their primary function of color, but also shape the surface.
The objects complement each other with color combinations and moving shapes, but they can also be solitaires.

bottom of page