POCHMURNY

Kolekcia POCHMURNY pozostáva z troch tvarov urien, do ktorých je možné uložiť ako popol zosnulého, tak aj celú úradnú urnu. Považujem to zatiaľ za najvýznamnejšie dielo mojej doterajšej tvorby. Impulzom pre vytvorenie série autorských urien bol ich súčasný stav na trhu.

 

Ponuka krematórií je z môjho pohľadu neestetická až priam nedôstojná. Preto som sa rozhodla zvoliť inú než pochmúrnu a depresívnu perspektívu. Myslím si, že kremačné urny môžu byť radostnou spomienkou na naších blížnych  a zároveň výnimočným objektom v dome.

Viac o urnách sa môžete dočítať > TU.

Objednávky sú možné cez kusnirovagreta@gmail.com. 

The collection POCHMURNY consists of three shapes of urns, used to store the remains of deceased ones, and is also able to fit an official cremation urn. I consider it to be the most significant work in my portfolio. The intention behind my decision to create a collection of cremation urns was their current market situation.

Urns offered by the crematories are, in my view, unaesthetic and unworthy. That is why I decided to choose a different path, compared to a usual gloomy and depressing perspective. I believe that cremation urns are ought to be a joyful memory of our deceased loved ones and at the same time an exceptional object in our house.

Read more about cremation urns > HERE

Custom orders are available on kusnirovagreta@gmail.com