top of page

POCHMURNY

Kolekcia POCHMURNY pozostáva z troch tvarov urien, do ktorých je možné uložiť ako popol zosnulého, tak aj celú úradnú urnu. Impulzom pre vytvorenie série autorských urien bol ich súčasný stav na trhu.

 

Ponuka krematórií je z môjho pohľadu neestetická až priam nedôstojná. Preto som sa rozhodla zvoliť inú než pochmúrnu a depresívnu perspektívu. Myslím si, že kremačné urny môžu byť radostnou spomienkou na naších blížnych  a zároveň výnimočným objektom v dome.

Viac o urnách sa môžete dočítať > TU.

Ceny jednotlivých kusov sú v rozmedzí 1200 - 1800 EUR

(30 000- 44 000 CZK)

Objednávky sú možné cez kusnirovagreta@gmail.com. 

The collection POCHMURNY consists of three shapes of urns, used to store the remains of deceased ones, and is also able to fit an official cremation urn. The intention behind my decision to create a collection of cremation urns was their current market situation.

Urns offered by the crematories are, in my view, unaesthetic and unworthy. That is why I decided to choose a different path, compared to a usual gloomy and depressing perspective. I believe that cremation urns are ought to be a joyful memory of our deceased loved ones and at the same time an exceptional object in our house.

Read more about cremation urns > HERE

The prices of the urns are in the range of 1200 - 1800 EUR

(30,000-44,000 CZK)

Custom orders are available on kusnirovagreta@gmail.com

bottom of page